niedziela, 31 marca 2019

Pomoc dostarczona!

14 marca do Burkina Faso dotarli dr Lucjan Buchalik i Damian Pomocka, przywożąc ze sobą między innymi pomoc, która została zebrana na uchodźców wewnętrznych* z Pobe Mengao. 
Wyjazd dr Lucjana Buchalika jest związany z ewakuacją Muzeum w Pobe Mengao, jednak dzięki jego wyjazdowi udało się przekazać zebraną pomoc w ramach CME. Dr Buchalik od samego początku działań CME w Burkina Faso, służy nam pomocą i radą, mogę śmiało powiedzieć, że to dzięki niemu rozpoczęliśmy tam różne projekty. Podczas tej wyprawy, towarzyszył mu Damian Pomocka, katecheta, który również wspierał działania CME w Burkina Faso, sam też brał udział w kilku wcześniejszych wyjazdach do tego kraju. Niestety, w związku z obowiązkami zawodowymi tym razem nie mogłam wziąć udziału w wyprawie... 

Od kilku tygodni wraz z dwoma przedstawicielami pochodzącymi z Pobe Mengao przygotowywałam listy pomocowe. Znalazły się na nich rodziny, które musiały uciekać, by ratować swoje życie. Obecnie większość z nich żyje w miastach, gdzie ich życie wygląda całkowicie inaczej, niż to do jakiego byli przyzwyczajeni. Dodatkowo ataki nasiliły się na przełomie grudnia/stycznia, co sprawiło, że ludzie, którzy uciekali pozostawili w wiosce swoje zbiory (żywność). 

Na liście pomocy znalazły się 32 rodziny. Dzięki Twojemu wsparciu na konto CME wpłynęło 7600 zł z przeznaczeniem na pomoc rodzinom które musiały opuścić Pobe Mengao (w dniu, kiedy przekazywaliśmy środki. Dalej możesz wspierać!). Dzięki opisywanemu wyjazdowi, całość została rozdzielona potrzebującym.
Tuż przed wyjazdem dowiedziałam się, że te 32 rodziny to prawie 1000 osób! O tym możesz przeczytać w moim wcześniejszym wpisie na blogu
Zastanawiałam się intensywnie w jaki sposób możemy pomóc tak ogromnej ilości osób? Mając niespełna 8000 zł nie można planować doraźnej, długofalowej pomocy. 

Jednak spróbowaliśmy. Na spotkanie w stolicy przyjechali przedstawiciele rodzin. Okazało się, że osób, które uciekły jest więcej, jednak nasza pomoc, jej pierwszy etap został rozdysponowany najbardziej potrzebującym rodzinom, które znalazły się na liście. 

W ramach pomocy skoncentrowaliśmy się na dwóch, według nas najważniejszych aspektach: umożliwienie edukacji oraz zapewnienie wyżywienia. 
W sumie więc przekazana pomoc, 7600 zł wystarczyła na pokrycie wyżywienia dla 850 osób (wg naszych obliczeń na 5 dni), znając realia - na dłużej. Dodatkowo, dla wszystkich dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa i ponad podstawowa), dokładnie 395 dzieci (tyle dzieci jest wśród tych 850 osób) zostały przekazane środki na opłacenie czesnego w szkole. 
Dodatkowo, udało się nam przekazać drobną kwotę, która będzie mogła być użyta dla osób, które mają największe potrzeby. 

Ze względów bezpieczeństwa wpis publikowany jest dopiero teraz. Obaj uczestnicy wyprawy do BF są już bezpieczni z powrotem w Polsce :)

Serdecznie dziękuję za każdą wpłatę i zaangażowanie. To dzięki Tobie, Twojemu otwartemu sercu i wsparciu finansowemu mogliśmy pomóc uchodźcom z Pobe Mengao. Niech Bóg Cię błogosławi!

*uchodźcy wewnętrzni, to tacy, którzy zmuszeni są opuścić miejsce swojego zamieszkania, jednak w swojej ucieczce nie przekraczają granicy terytorialnej państwa, z którego pochodzą. 


Rozmowa w trakcie spotkania
Pamiątkowe zdjęcie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz