poniedziałek, 7 maja 2018

Noc Uwielbienia 2018

Już za 11 dni, 18 maja (dzisiejsza wiadomość: zmiana terminu na 26 maja) odbędzie się kolejna Noc Uwielbienia. Tegoroczne spotkanie odbędzie się w miejscowości Kindpalogo w Burkina Faso. Noc Uwielbienia rozpocznie się wspólnym posiłkiem dla wszystkich przybyłych, następnie planowane jest wyświetlenie filmu chrześcijańskiego, występ różnych grup muzycznych z okolicznych kościołów oraz modlitwa. Planuje się, że w organizowanym spotkaniu weźmie udział ponad 200 osób. 
Oprócz spotkania w kościele, odbędzie się kilka spotkań, których celem jest ewangelizacja oraz dostarczenie pomocy:
- przybory szkolne i ubrania dla potrzebujących uczniów z miejscowej szkoły 
- żywność i ubrania dla sierot i wdów z kościoła w Kindpalogo
- środki opatrunkowe i leki do ośrodka zdrowia

W ten sposób chrześcijanie chcą być obecni w lokalnej społeczności, a także nieść pomoc potrzebującym. 

Dzięki Twojej ofiarności CME regularnie wspiera mieszkańców północnego Burkina Faso, realizując różne projekty. Jednym z projektów, który wspieramy co roku jest właśnie Noc Uwielbienia. Wspierając ten projekt chcemy pokazać naszą jedność z braćmi i siostrami mieszkającymi w tej części Burkina Faso. 
Jeżeli chciałbyś/chciałabyś wesprzeć tegoroczną edycję Nocy Uwielbienia, możesz to zrobić dokonując wpłaty na konto CME:
Bank Spółdzielczy w Cieszynie 66 8113 0007 2001 0003 9909 0002
W tytule wpisz „darowizna – Afryka”

Proszę, wspieraj również nadchodzące wydarzenie modlitwą - módl się o Boże błogosławieństwo dla organizatorów, ochronę w trakcie Nocy Uwielbienia jak i otwarte serca uczestników. 

Jedna z grup uwielbieniowych w kościele w Bourzanga, Burkina Faso

Dziękuję już teraz za Twoje wsparcie!