Projekty

W ramach pomocy dla Burkina Faso, od 2007 roku realizowane są różne projekty mające na celu niesienie pomocy, zarówno materialnej jak i duchowej mieszkańcom Gminy Pobe Mengao (w większości) oraz okolicznych wiosek. 

Wśród zrealizowanych projektów wymienić można:

 1. Zakup podręczników i pomocy szkolnych dla dzieci ze szkoły podstawowej w Pobe Mengao.
 2. Sfinansowanie dożywiania i utrzymania 90 sierot – uczniów szkół w Pobe Mengao.
 3. Sfinansowanie sprzętu do warsztatu krawieckiego w wiosce Namsiguya oraz budowa murowanego budynku warsztatu. 
 4. Produkcja torebek jako rodzaj wspierania lokalnej inicjatywy wśród kobiet – praca dla 20 kobiet z wioski Pobe Mengao.
 5. Projekcja filmu „Jezus” w języku moore w kilku wioskach.
 6. Zakup 213 Biblii dla chrześcijan z zaprzyjaźnionych wiosek (106 w języku francuskim i 107 w języku moore).
 7. Przeprowadzenie lekcji edukacyjnych we wszystkich klasach gimnazjum w Pobe Mengao na temat AIDS. 
 8. Przeprowadzenie lekcji angielskiego.
 9. Warsztaty z pierwszej pomocy.
 10. Opłacenie aktów urodzenia dla 210 najuboższych dzieci ze szkół w Pobe Mengao.
 11. Budowa szkoły i studni w Pobe Mengao w ramach projektu wspólnie realizowanego przez Stowarzyszenie Edukacja dla Pokoju i CME, współfinansowanego przez MSZ.
 12. Dofinansowanie w okresach głodu (spowodowanych brakiem opadów w porze deszczowej). 
 13. "Hodowla owiec" - aktywizacja zawodowa kobiet z Gminy Pobe Mengao.
 14. Sekretna Misja Kobiet (informacje nt. akcji) - dostarczenie bielizny kobietom z Pobe Mengao
Projekty w przygotowaniu i w trakcie realizacji:
 1. Odbudowa tamy w Pobe Mengao
 2. Projekt Pomocy Ekonomiczno-Humanitarnej

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz